Topic outline

 • B3MPVT, BE3MPVT - Práce v týmu

  Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžete vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

  Základní rysy předmětu jsou následující:

  1. Pracujete v týmech o velikosti alespoň tří členů.
  2. Zadání si musíte vybrat, resp. musíte utvořit týmy, do konce prvního týdne semestru. V pondělí 27. 2. se vytvořené skupiny přenesou do tohoto kurzu v Moodle.
  3. Ti, kdo si vyberou Siemens Embedded Academy, přijdou na první setkání 24. 2. v 8:15 v místnosti KN:E-s109 (strojovna).
  4. Je třeba dodržovat harmonogram předávání průběžných a závěrečných zpráv.
  5. Budete spolupracovat se zadavatelem tématu jednak na technickém řešení, jednak na plánování projektu.
  6. I když je předmět 0+4, nabízíme Vám dvě přednášky, které Vám pomůžou při plánování projektu a jeho řízení, dále pak přednášku / diskuzi o autorských právech a duševním vlastnictví.
  7. Předmět je ohodnocen 6 kredity, čemuž odpovídá časová náročnost přibližně 150 hodin na semestr (včetně zkouškového období) na studenta.
  8. Máte možnost průběžně využívat konzultací s projektovým manažerem (Mgr. Marek Procházka), se kterým se seznámíte na přednášce ve druhém týdnu.
  9. V týmu si střídáte role vedoucího týmu. Změna role proběhne vždy k zadanému milníku.
  10. Hodnocení se skládá z 50% z hodnocení zadavatele, ze 30% z plnění průběžných milníků a z předvedení závěrečné prezentace a z 20% z hodnocení, které se si udělíte navzájem.
  11. Veškeré práce odevzdáváte skrze Moodle. Zde také budou výsledky hodnocení.
  12. Podpůrné materiály se budou postupně objevovat na Moodle.
  13. Závěrečné odevzdání a prezentace proběhne ve zkouškovém období.
 • Pokyny, hodnocení a termíny

 • Přednášky a studijní materiály

 • Odkazy

 • Podpůrný software