Weekly outline

  • B0B35LSP - Logické systémy a procesory (pro KyR)

    Pro program Kybernetika a Robotika

    Předmět je úvodem do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o možnostech provádění operací s daty na úrovni hardwaru a o tvorbě vestavěných procesorových systémů s perifériemi na moderních programovatelných logických obvodech FPGA.

  • Týden 1