Topic outline

 • General

  Následující on-line studijní materiály z oblasti elektroniky, informačních a komunikačních technologií (do systému Moodle importované tzv. balíčky SCORM) můžete využít pro studenty vyšších ročníků středních odborných škol, VOŠ či nižších ročníků bakalářských studií.

  Materiály jsou roztříděné do několika tematických oblastí. 

  Po spuštění  kurzu použijte pro posun a navigaci obsah v levé části okna.

  Dále můžete využít on-line kurzů v různých formátech a jazykových verzích dostupných na http://techpedia.fel.cvut.cz/home/blocks

  K podpoře jazykové výuky lze využít právě různých jazykovích mutací stejných témat i interaktivní slovník pojmů http://techpedia.fel.cvut.cz/dictionary/

 • Komunikační systémy v elektroenergetice

 • Elektronika a digitální technika

 • Komunikační sítě a Internet

 • Informační technologie

 • Komunikační rozhraní a systémy

 • Telekomunikace

 • Digitální a optické přenosové systémy

 • English courses