Topic outline

 • XP31ZBS - Zpracování biologických signálů, M445016 Biosignály a modely

  Bioelektrické jevy. Signály v elektroencefalografii, elektrokardiografii, elektromyografii, somnografii, a další. Charakteristiky biologických signálů, jejich snímání a zpracování. Analýza poruch hlasu a řeči. Ortogonální transformace a její použití; zpracování číslicových biologických signálů; statistická analýza a modelování biosignálů; principy a použití koherenční analýzy; adaptivní zpracování biosignálů; Bayesovské metody detekce a lokalizace signálových změn. 

 • Týden 1

  05-10-2023

  Úvodní informace, biosignály, rozdělení, parametry
  ZBS01

 • Týden 2

  12-10-2023

  Geneze bioelektrických signálů, modelování neuronu, signály nervů a svalů.
  ZBS02

 • Týden 3

  19-10-2023

  Signály srdce I.
  ZBS03
  • Detekce R špiček v signálu ECG_fs500.


 • Týden 4

  26-10-2023

  Signály srdce II.
  ZBS04

  Zobrazení HRV na signálu ECG_fs500.

 • Týden 5

  02-11-2023

  Signály mozku I.
  ZBS05


 • Týden 6

  09-11-2023

  Signály mozku II.

  Zobrazení akustických evokovaných potenciálů v signálu aep01.mat (fs = 25 kHz).


 • Týden 7

  16-11-2023, 9:00

  Exkurze na MR do IKEMu.


 • Týden 8

  23-11-2023

  Hlas a řeč
  ZBS09

 • Týden 9

  30-11-2023

  09:15

  Statistická analýza biologických dat (doc.Rusz)

  ZBS10

 • Týden 10

  07-12-2023

  Další biosignály (signály oka, signály  žaludku, plicní funkce) - ZBS11
  Polygafie - ZBS12

 • Týden 11

  14-12-2023

  Prezentace semestrálních prací