Topic outline

 • XP31ZBS - Zpracování biologických signálů, M445016 Biosignály a modely

  Bioelektrické jevy. Signály v elektroencefalografii, elektrokardiografii, elektromyografii, somnografii, a další. Charakteristiky biologických signálů, jejich snímání a zpracování. Analýza poruch hlasu a řeči. Ortogonální transformace a její použití; zpracování číslicových biologických signálů; statistická analýza a modelování biosignálů; principy a použití koherenční analýzy; adaptivní zpracování biosignálů; Bayesovské metody detekce a lokalizace signálových změn. 

 • Důležitá informace

  V případě karantény nebo onemocnění prosím o včasné kontaktování. Následně zajistím přenos přednášky/cvičení v MS Teams. RČ

 • Týden 1

  30-09-2021

  Úvodní informace, biosignály, rozdělení, parametry
  ZBS01

 • Týden 2

  07-09-2021

  Geneze bioelektrických signálů, modelování neuronu, signály nervů a svalů.
  ZBS02

 • Týden 3

  14-10-2021

  Signály srdce I.

  ZBS03.pdf

  Domácí úkol pro studenty VŠCHT: Detekce R špiček v signálu ECG_fs500.

 • Týden 4

  21-10-2021

  Signály srdce II.

  ZBS04.pdf

  Domácí úkol pro studenty VŠCHT: Zobrazení HRV na signálu ECG_fs500.

 • Týden 5

  04-11-2021

  Signály mozku I.

  ZBS05.pdf

  Domácí úkol pro studenty VŠCHT: Zobrazení a detekce alfa aktivity v signálu eeg_200Hz_40s.
 • Týden 6

  11-11-2021

  Signály mozku II.

  Domácí úkol pro studenty VŠCHT: Zobrazení akustických evokovaných potenciálů v signálu aep01.mat (fs = 25 kHz).


 • Týden 7

  18-11-2020

  Signály zrakového ústrojí, Polysomnografie

  ZBS07.pdf

  domácí úkol pro studenty VŠCHT: Zobrazení, detekce a klasifikace pěti bodů ve 2d prostoru, které pozorovatel sleduje. Použijte EOG signály eog_kalibrace.txt a eog:rozpoznavani.txt (1.sloupec ... EOG horizontální svod, 2.sloupec ... EOG vertikální svod, fs = 10 kHz).

 • Týden 8

  25-11-2021 od 12:45

  Virtuální exkurze do NÚDZ

  LINK

 • Týden 9

  02-12-2021

  Hlas a řeč

  ZBS09

 • Týden 10

  09-12-2021

  Statistická analýza biologických dat (doc.Rusz)

 • Týden 11

  16-12-2021

  Elektrogastrogram, plicní funkce

  ZBS11.pdf

 • Týden 12

  06-01-2022

  Prezentace semestrálních prací