Optimization and Game Theory

You don't have access to the course
Optimization and Game Theory A8B01OGT
Credits 4
Semesters Summer
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 3P+1S
Annotation
Předmět seznamuje studenty se základy optimalizace (zejména konvexní) a teorie her s ohledem na aplikace v odborných elektrotechnických předmětech a v teorii informace. Jsou probrány základní vlastnosti konvexních množin a funkcí nutné pro porozumění úlohám konvexní optimalizace. Pozornost je věnována podmínkám optimality a duálním úlohám. Poslední část předmětu se zabývá úvodem do teorie strategických her. Podrobněji jsou diskutovány maticové hry.
Course outlines
1. Matematická úloha optimalizace.
2. Konvexní množiny.
3. Vzdálenost bodu od množiny. Metoda nejmenších čtverců.
4. Konvexní funkce.
5. Podmínky optimality. Karush-Kuhn-Tuckerovy podmínky.
6. Dualita. Věta o silné dualitě.
7. Lineární programování. Základní věta lineárního programování.
8. Simplexový algoritmus. Dualita v úlohách lineárního programování.
9. Kvadratické programování.
10. Numerické metody optimalizace.
11. Úvod do teorie strategických her.
12. Nashova rovnováha. Smíšené strategie.
13. Maticové hry.
14. Rezerva.
Exercises outlines
1. Matematická úloha optimalizace.
2. Konvexní množiny.
3. Metoda nejmenších čtverců.
4. Konvexní funkce.
5. Konvexní funkce.
6. Podmínky optimality.
7. Podmínky optimality.
8. Dualita.
9. Lineární programování.
10. Lineární programování.
11. Lineární programování.
12. Nashova rovnováha. Smíšené strategie.
13. Maticové hry.
14. Rezerva.
Literature
1. M. S. Bazaraa, H. D. Sherali, C. M. Shetty: Nonlinear Programming, Wiley, Hoboken, 2006.
2. O. Došlý: Základy konvexní analýzy a optimalizace v ℝⁿ, Masarykova Univerzita, Brno, 2005.
3. M. Maschler, E. Solan, S. Zamir: Game Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
Requirements
Matematická analýza 2 a Lineární algebra.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)