V tomto předmětu budou rigorózně zavedeny základní i pokročilejší koncepty z (matematické) teorie dynamických systémů jako jsou stavový model, Ljapunovská i BIBO stabilita, řiditelnost a pozorovatelnost, realizace stavových modelů, stavová zpětná vazba, odhad stavu a parametrizace stabilizujících regulátorů. Předmět slouží především k vybudování aparátu pro následující předměty z oblasti návrhu regulátorů či filtrů.