Topic outline

 • A0B04N3 - Německý jazyk 3

  Předmět je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text, vyplnit formulář. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost. 

  Osnovy cvičení:

  1.   týden

  Opakování. Prázdniny a dovolená.

  2.   týden
  L.   9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
  3.   týden
  L.   9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
  4.   týden
  L.   9 Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
  5.   týden

  TEST L.9

  L.   10 Potraviny a nápoje. Systematizace slovní zásoby.
  6.   týden
  L.   10 Nákupy. Množství,míry, váhy. Stupňování "viel","gut","gern".
  7.   týden

  TEST L.10

  L.   11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
  8.   týden
  L.   11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena "der" a "dieser" ve 4. pádě.
  9.   týden
  L.   11 Informace o počasí. "es" ve funkci podmětu. Cvičení.
  10.   týden

  TEST L.11

  L.   12 Lidské tělo, nemoci.
  11.   týden
  L.   12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
  12.   týden
  L.   12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.
  13.   týden
  L.   12 Opakování, cvičení. TEST L.12
  14.   týden

  Vyhodnocení testu. Zápočty.

  Průběžné testy jsou bodovány. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

  Literatura:

  Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 9 - 12

 • Týden 1

  Programm:

  1. Organisatorisches
  2. Interview und Vorstellung des Partners / der Partnerin
  3. Wiederholung: S. 137/Ü8 + Ü9
  4. Spiel: Vier gewinnt (Wortschatz: Urlaub, Ferien)
  5. Le 9 S.148-9/1,2

  HA (Hausaufgabe):

  S.149/4 Redemittel (Zapamatujte si)

  S.156/ Ü1, Ü2

 • Týden 2

  Programm:

  1. HA - Kontrolle
  2. S.149/3 - Hörverstehen
  3. Ortsangaben und Präpositionen: hier
  4. Eine Reise/Einen Ausflug planen und präsentieren (Gruppenarbeit)
  5. S.150/1,2

  Hausaufgabe:

  Alle Verben aus den Texten S.150, die im Perfekt stehen, im Infinitiv ausschreiben

  • Týden 3

   Programm:

   1. Aktivitäten im Urlaub (in der Ostsee baden, durch die Stadt bummeln, an der Ostsee zelten, ein Schloss besichtigen, im Hotel übernachten, ...)
   2. HA - Kontrolle
   3. Perfekt mit haben  und sein
   4. S.151/5c
   5. Inge Schuberts normaler Tag: hier 
   6. S.152/1,2,3
   7. S.153/5, 6

   Hausaufgabe:

   S.157/Ü4, Ü5

   S.158/Ü6, Ü7, Ü8

   • Týden 4

    Programm:

    Perfekt wiederholen.

    Eine Woche Urlaub: hier

    Umfrage im Kurs: hier

    Was stimmt hier nicht? hier

    Training Leseverstehen: hier

    Hausaufgabe:

    S.160/Ü10

    Kopie: hier

    Nächste Woche - TEST Le.9 !!!

    • Týden 5

     Hausaufgabe:

     S. 162-163: neue Vokabeln lernen (Lebensmittel)

     S.170/Ü1, Ü2

    • Týden 6

     Hausaufgabe:

     S.172/Ü5, Ü7

     Am 24.11. - TEST Le. 10:

     • Einkaufsdialoge,
     • Mengenangaben (der Liter, Beutel, Becher, Sack, Kasten,..., die Flasche, Tasse, Dose, Tüte, Tafel, Packung, Portion, Kugel,..., das Kilo,Stück, Pfund, Glas,...),
     • Komparation (gern-lieber-am liebsten, viel-mehr-am meisten, gut-besser-am besten),
     • freies Schreiben,
     • Leseverstehen,
     • Perfekt (essen, trinken, schmecken, kochen, einkaufen, ...)
     • Týden 7

      Staatsfeiertag 17.11. - Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie

      KEIN  UNTERRICHT!

      • Týden 8

       Hausaufgabe:

       S.184/Ü1

       Kleider machen Leute: hier

       Schuhe: hier

      • Týden 9

       Gruppe 102 (11:00 - 12:30) macht als Hausaufgabe noch folgende Übung:

       Wer sucht was?

       4 Personen suchen 4  Kleidungsstücke:

       Anna hat Größe 40. Dieter sucht einen Mantel. Das Kleid ist in Größe 36. Die Kleidungsstücke von Beate und Karl sind grün. Die Männer haben die Größen 50 und 52. Ein Kleidungsstück in Größe 50 ist grau. Karl will eine Jacke. Die Hose ist rot. Die Jacke ist nicht in Größe 40.

        

       Wer?

       Kleidungsstück

       Farbe

       Größe

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Týden 10

       Hausaufgabe:

       S.186/Ü7

       S.187/Ü9

       Gruppe 102 (11:00-12:30) noch die Kopie im Anhang

       Am 15.12. TEST Le 11

      • Týden 12

       Gr. 102 (11:00 -12:30):

       S.198/Ü2, S.192/1,2 (Bei der Hausärztin)

       Krankheiten und Schmerzen

       Hausaufgabe: S 199/Ü3

       --------------------------------------------------

       Gr.103 (12:45 - 14:15):

       Körperteile

       Hausaufgabe: KEINE

       --------------------------------------------------

       Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

       PF 2017

       Dana Lisá

       • Týden 13

        Hausaufgabe:

        S.200/Ü4

        S.201/Ü7

        Kopie hier

        Nächste Woche TEST Le.12 (Körperteile, Krankheiten, Dialog beim Arzt, Gesundheitstipps mit Modalverben und im Imperativ, Lesetext)