Topic outline

 • A0B04N3 - Německý jazyk 3

  Předmět je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text, vyplnit formulář. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost. Kurz volně navazuje na předmět A0B04N2.

  Literatura:

  Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 9 - 12

  Osnovy cvičení:

  1.   týden

  Opakování. Prázdniny a dovolená.

  2.   týden
  L.   9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
  3.   týden
  L.   9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
  4.   týden
  L.   9 Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
  5.   týden

  TEST L.9

  L.   10 Potraviny a nápoje. Systematizace slovní zásoby.
  6.   týden
  L.   10 Nákupy. Množství,míry, váhy. Stupňování "viel","gut","gern".
  7.   týden

  TEST L.10

  L.   11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
  8.   týden
  L.   11 Přídavná jména (skloňování),tázací zájmeno "welch...".
  9.   týden
  L.   11 Ukazovací zájmena der, dieser a welcher ve 4.pádě
  10.   týden

  TEST L.11

  L.   11 Informace o počasí, "es" ve funkci podmětu. 
  11.   týden
  L.   12 Lidské tělo, nemoci.Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
  12.   týden
  L.   12 Emoce. Rozkazovací způsob.
  13.   týden
  L.   12 Opakování, cvičení. TEST L.12 Osobní zájmena ve 4. pádě.
  14.   týden

  Vyhodnocení testu. Zápočty.

  Průběžné testy jsou bodovány. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

   

 • Týden 1

  Programm:

  1. Organisatorisches, Kennenlernen
  2. Spiel: Vier gewinnt (Wortschatz: Urlaub, Ferien)
  3. Le 9 S.148-9/1,2

  HA (Hausaufgabe):

  S.149/4 Redemittel (Zapamatujte si)

  S.156/ Ü1, Ü2

 • Týden 2

  Programm:

  1. HA - Kontrolle
  2. Ortsangaben und Präpositionen: hier
  3. Eine Reise/Einen Ausflug planen und präsentieren (Gruppenarbeit)
  4. S.150/1,2

  Hausaufgabe:

  Alle Verben aus den Texten S.150, die im Perfekt stehen, im Infinitiv ausschreiben

  • Týden 3

   Programm:

   1. Aktivitäten im Urlaub (in der Ostsee baden, durch die Stadt bummeln, an der Ostsee zelten, ein Schloss besichtigen, im Hotel übernachten, ...)
   2. HA - Kontrolle
   3. Perfekt mit haben  und sein
   4. S.151/5c
   5. Spiel: Duell
   6. Inge Schuberts normaler Tag: hier 
   7. S.152/1,2,3
   8. S.153/5, 6

   Hausaufgabe:

   S.157/Ü4, Ü5

   S.158/Ü6, Ü7, Ü8

   • Týden 4

    Programm:

    Perfekt wiederholen: hier

    Eine Woche Urlaub: hier

    Mogelspiel

    Training Leseverstehen: hier (und Gruppen 101 und 102 hier)

    Hausaufgabe:

    S.160/Ü10

    Nächste Woche - TEST Le.9 !!!

   • Týden 5

    TEST Le 9

    Lektion 10: Essen und Trinken

    Hausaufgabe:

    S. 162-163: neue Vokabeln lernen (Lebensmittel)

    S.170/Ü1, Ü2

    • Týden 6

     Hausaufgabe:

     S.172/Ü5, Ü7

     Kopie (im Anhang)

     Nächste Woche TEST Le. 10:

     • Einkaufsdialoge
     • Mengenangaben (der Liter, Beutel, Becher, Sack, Kasten,..., die Flasche, Tasse, Dose, Tüte, Tafel, Packung, Portion, Kugel,..., das Kilo,Stück, Pfund, Glas,...),
     • Komparation (gern-lieber-am liebsten, viel-mehr-am meisten, gut-besser-am besten),
     • freies Schreiben,
     • Leseverstehen,
     • Perfekt (essen, trinken, schmecken, kochen, einkaufen, ...)
    • Týden 7

      


     TEST Le 10

      Le 11: Kleider machen Leute - Wortschatz Kleidungsstuecke

     Hausaufgabe:

     S.184/Ü1

     Schuhe: hier

      

    • Týden 8

     Farben

     über die Mode sprechen

     Adjektivdeklination

     Hausaufgabe:

     S.185/3

     S.186/Ü5, Ü6

      

     • Týden 9

      Wiederholung: Kleidungsstücke, Farben, Adjektivdeklination

      Quartettspiel: Bunte Kleidungsstücke

      Einkaufsdialoge

      "dieser", "welcher" + Übung hier (Gruppe 102 macht die Übung als HA)

      Hausaufgabe:

      S.186/Ü7

      S.187/Ü9

      nächste Woche TEST Le 11 (ohne das Thema 'Wetter')

       

      • Týden 10

        

       Test Le 11

       Wetter

       Körperteile

       Hausaufgabe im Anhang 

        

        

      • Týden 11

       Körperteile, Personenbeschreibung, Krankheiten

       S.198/Ü2

       S.192-3/1, 2, 4

       Hausaufgabe:

       S.199/Ü3a,b
       S.200/Ü4

        

       • Týden 12

        Wiederholung: Körperteile, Krankheiten, Probleme

        Modalverben "dürfen" und "sollen"

        Imperativ

        Am  24.5. 2018 - TEST Le 12  
        (Körperteile, Krankheiten, Dialog beim Arzt, Gesundheitstipps mit Modalverben und im Imperativ, Lesetext)

        Hausaufgabe hier

         

        • Týden 13

          

         Diese Woche findet kein Deutschunterricht statt.

         Es gilt der Stundenplan von Dienstag

           

         • Týden 14

          TEST Le.12 + Korrektur

          Spiel: Wörter würfeln

          Abschied - Ende des Semesters

          Vielen Dank für Ihre aktive Zusammenarbeit und viel Glück bei den Prüfungen

          Dana Lisá