Topic outline

 • A0B04N3 - Německý jazyk 3

  Předmět je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text, vyplnit formulář. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost. Kurz volně navazuje na předmět A0B04N2.

  Literatura:

  Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 9 - 12

  Osnovy cvičení:

  1.   týden

  Opakování. Prázdniny a dovolená.

  2.   týden
  L.   9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
  3.   týden
  L.   9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
  4.   týden
  L.   9 Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
  5.   týden

  TEST L.9

  L.   10 Potraviny a nápoje. Systematizace slovní zásoby.
  6.   týden
  L.   10 Nákupy. Množství,míry, váhy. Stupňování "viel","gut","gern".
  7.   týden

  TEST L.10

  L.   11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
  8.   týden
  L.   11 Přídavná jména (skloňování),tázací zájmeno "welch...".
  9.   týden
  L.   11 Ukazovací zájmena der, dieser a welcher ve 4.pádě
  10.   týden

  TEST L.11

  L.   11 Informace o počasí, "es" ve funkci podmětu. 
  11.   týden
  L.   12 Lidské tělo, nemoci.Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
  12.   týden
  L.   12 Emoce. Rozkazovací způsob.
  13.   týden
  L.   12 Opakování, cvičení. TEST L.12 Osobní zájmena ve 4. pádě.
  14.   týden

  Vyhodnocení testu. Zápočty.

  Průběžné testy jsou bodovány. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

   

 • Týden 1

  Programm:

  1. Organisatorisches, Kennenlernen
  2. Spiel: Vier gewinnt (Wortschatz: Urlaub, Ferien)
  3. Le 9 S.148-9/1,2

  HA (Hausaufgabe):

  S.149/4 Redemittel (Zapamatujte si)

  S.156/ Ü1, Ü2

 • Týden 2

  Programm:

  1. HA - Kontrolle
  2. Ortsangaben und Präpositionen: hier
  3. Eine Reise/Einen Ausflug planen und präsentieren (Gruppenarbeit)
  4. S.150/1,2

  Hausaufgabe:

  Alle Verben aus den Texten S.150, die im Perfekt stehen, im Infinitiv ausschreiben

  • Týden 3

   Programm:

   1. Aktivitäten im Urlaub (in der Ostsee baden, durch die Stadt bummeln, an der Ostsee zelten, ein Schloss besichtigen, im Hotel übernachten, ...)
   2. HA - Kontrolle
   3. Perfekt mit haben  und sein
   4. S.151/5c
   5. Inge Schuberts normaler Tag: hier 
   6. S.152/1,2,3
   7. S.153/5, 6

   Hausaufgabe:

   S.157/Ü4, Ü5

   S.158/Ü6, Ü7, Ü8

   • Týden 4

    Programm:

    Perfekt wiederholen.

    Eine Woche Urlaub: hier

    Umfrage im Kurs: hier

    Training Leseverstehen: hier und hier

    Hausaufgabe:

    S.160/Ü10

    Nächste Woche - TEST Le.9 !!!

   • Týden 5

    Hausaufgabe:

    S. 162-163: neue Vokabeln lernen (Lebensmittel)

    S.170/Ü1, Ü2

    • Týden 14

     TEST Le.12 + Korrektur

     Abschied - Ende des Semesters