Topic outline

  • A0B04N3 - Německý jazyk 3

    Předmět je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text, vyplnit formulář. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost. 

  • Týden 6

  • Týden 7

  • Týden 8

  • Týden 9

  • Týden 12