Topic outline

 • A0B04N3 - Německý jazyk 3

  Předmět je určen pro mírně pokročilé studenty se znalostí základní slovní zásoby a základních gramatických jevů, kteří chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text, vyplnit formulář. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost. 

  Osnovy cvičení:

  1.   týden

  Opakování. Prázdniny a dovolená.

  2.   týden
  L.   9 Reálie Německa. Dunajská cyklostezka. Perfektum s pomocným slovesem "haben".
  3.   týden
  L.   9 Popis nehody. Perfektum nepravidelných sloves.
  4.   týden
  L.   9 Plánování dovolené. Práce s textem a cvičení.
  5.   týden

  TEST L.9

  L.   10 Potraviny a nápoje. Systematizace slovní zásoby.
  6.   týden
  L.   10 Nákupy. Množství,míry, váhy. Stupňování "viel","gut","gern".
  7.   týden

  TEST L.10

  L.   11 Móda, oblečení, barvy, velikosti.
  8.   týden
  L.   11 Přídavná jména (skloňování), ukazovací zájmena "der" a "dieser" ve 4. pádě.
  9.   týden
  L.   11 Informace o počasí. "es" ve funkci podmětu. Cvičení.
  10.   týden

  TEST L.11

  L.   12 Lidské tělo, nemoci.
  11.   týden
  L.   12 Návštěva lékaře, doporučení a rady. Způsobové sloveso "dürfen".
  12.   týden
  L.   12 Emoce. Rozkazovací způsob. Osobní zájmena ve 4. pádě.
  13.   týden
  L.   12 Opakování, cvičení. TEST L.12
  14.   týden

  Vyhodnocení testu. Zápočty.

  Průběžné testy jsou bodovány. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní úcast v hodinách, plnění zadaných úkolů a zvládnutí nejméně 3 průběžných testů nebo závěrečného testu na 70%.

  Literatura:

  Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 9 - 12

 • Týden 1

  Programm:

  1. Organisatorisches
  2. Interview und Vorstellung des Partners / der Partnerin
  3. Wiederholung: S. 137/Ü8 + Ü9
  4. Spiel: Vier gewinnt (Wortschatz: Urlaub, Ferien)
  5. Le 9 S.148-9/1,2

  HA (Hausaufgabe):

  S.149/4 Redemittel (Zapamatujte si)

  S.156/ Ü1, Ü2

 • Týden 2

  Programm:

  1. HA - Kontrolle
  2. Ortsangaben und Präpositionen: hier
  3. Eine Reise/Einen Ausflug planen und präsentieren (Gruppenarbeit)
  4. S.150/1,2

  Hausaufgabe:

  Alle Verben aus den Texten S.150, die im Perfekt stehen, im Infinitiv ausschreiben

  • Týden 3

   Programm:

   1. Aktivitäten im Urlaub (in der Ostsee baden, durch die Stadt bummeln, an der Ostsee zelten, ein Schloss besichtigen, im Hotel übernachten, ...)
   2. HA - Kontrolle
   3. Perfekt mit haben  und sein
   4. S.151/5c
   5. Inge Schuberts normaler Tag: hier 
   6. S.152/1,2,3
   7. S.153/5, 6

   Hausaufgabe:

   S.157/Ü4, Ü5

   S.158/Ü6, Ü7, Ü8

   • Týden 4

    Programm:

    Perfekt wiederholen.

    Eine Woche Urlaub: hier

    Umfrage im Kurs: hier

    Was stimmt hier nicht? hier (nur Gruppe 101)

    Training Leseverstehen: hier

    Hausaufgabe:

    S.160/Ü10

    Kopie im Anhang

    Nächste Woche - TEST Le.9 !!!

   • Týden 5

    Hausaufgabe:

    S. 162-163: neue Vokabeln lernen (Lebensmittel)

    S.170/Ü1, Ü2

   • Týden 6

    Hausaufgabe:

    S.172/Ü5, Ü7

    Kopie (im Anhang)

    Am 6.4. 2017 - TEST Le. 10:

    • Einkaufsdialoge,
    • Mengenangaben (der Liter, Beutel, Becher, Sack, Kasten,..., die Flasche, Tasse, Dose, Tüte, Tafel, Packung, Portion, Kugel,..., das Kilo,Stück, Pfund, Glas,...),
    • Komparation (gern-lieber-am liebsten, viel-mehr-am meisten, gut-besser-am besten),
    • freies Schreiben,
    • Leseverstehen,
    • Perfekt (essen, trinken, schmecken, kochen, einkaufen, ...)
   • Týden 7

     Le 11: Kleider machen Leute

    Hausaufgabe:

    S.184/Ü1

    Schuhe: hier

   • Týden 8

    Hausaufgabe:

    S.185/3

    S.186/Ü5, Ü6

    • Týden 9

     Hausaufgabe:

     S.186/Ü7

     S.187/Ü9

     Am 27.04. TEST Le 11 (ohne das Thema 'Wetter')

    • Týden 12

     Diese Woche findet der Unterricht nicht statt. Es gilt der Stundenplan von Montag.

     • Týden 13

       

      Nächste Woche TEST Le.12 (Körperteile, Krankheiten, Dialog beim Arzt, Gesundheitstipps mit Modalverben und im Imperativ, Lesetext)