Osnova témat

  • B0B01KAN - Komplexní analýza

    Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

    Podrobné informace o předmětu jsou zde.