Topic outline

 • B0B01KAN, B0B01KANA - Komplexní analýza

  Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

  • Aktuality

   • Stručné řešení početní části písemky z 8.2.2021 je zde.
   • Rozpis zkoušky do jednotlivých místností pro termín 8.2.2021 z předmětu B0B01KAN a předmětu B0B01KANA.
   • V sekci Pravidla naleznete aktualizované informace o zkoušce.
   • Výsledky zkoušky

    • Zkouška 8.2.2021 Assignment
     Restricted Not available unless any of:
     • You belong to Exam term B0B01KAN 08.02.2021 14:00
     • You belong to Exam term B0B01KANA 08.02.2021 14:00
   • Obecné informace

    • Sylabus pro B0B01KAN a pro B0B01KANA.
    • Konzultace lze domluvit osobně nebo emailem.
    • Seznam příkladů ze sbírky, které jdou nad rámec tohoto kurzu.

    • Literatura

     • Pravidla

      Zápočet

      • Získání zápočtu je podmíněno aktivní účastí na cvičení.

      Zkouška

      • Přihlásit se na zkoušku může jen student, který získal zápočet.
      • Na zkouškové termíny se student přihlašuje sám v systému KOS. Pokud se ze zkoušky neodhlásí a bez omluvy se k ní nedostaví, je zkouška hodnocena známkou F (nedostatečně).
      • Ke zkoušce si každý student přinese doklad totožnosti, psací potřeby a dostatek (prázdných) papírů A4. Žádné další pomůcky nejsou povoleny.
      • Zkouška je písemná a trvá 90 minut. Skládá se z početní a teoretické části. Obsahem zkoušky je látka probíraná na přednáškách a cvičeních.
      • Za početní část je možné získat maximálně 80 bodů. Několik vzorových zadání početní části včetně stručného řešení je zde. V každém vzorovém zadání je 5 příkladů, ale tento rok bude početní část obsahovat pouze 4 příklady.
      • Za teoretickou část je možné získat maximálně 20 bodů.
      • Teoretická část bude obsahovat dvě otázky. V první otázce bude úkolem formulovat definici některého ze základních pojmů z tohoto seznamu a poté dokázat jednoduché tvrzení vztahující se k uvedenému pojmu. Ve druhé otázce bude třeba formulovat a dokázat některou z vět probíraných na přednášce.
      • Výsledná známka ze zkoušky se určí na základě součtu bodů z početní části (max. 80 bodů) a bodů z teoretické části (max. 20 bodů) podle následující stupnice:

       BodyHodnocení
       100-90 A (výborně)
       89-80 B (velmi dobře)
       79-70 C (dobře)
       69-60 D (uspokojivě)
       59-50 E (dostatečně)
       49-0 F (nedostatečně)
      • Přednášky

       1. Úvod.
       2. Derivace komplexní funkce.
       3. Elementární funkce.
       4. Křivkový integrál.
       5. Mocninné řady.
       6. Laurentovy řady.
       7. Reziduová věta a její aplikace.
       8. Fourierovy řady.
       9. Fourierova transformace.
       10. Laplaceova transformace.
       11. Z-transformace.


       Živý přenos přednášky (úterý od 9:15 do 10:45, posluchárna 309):

        
        

       Záznam přednášek:

          

       • Domácí úkoly (paralelky 101, 102, 105 a 107)

        • 1. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 2. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 3. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 4. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 5. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 6. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 7. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 8. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 9. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 10. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 11. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 12. úkol, paralelka 101 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 101
        • 1. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 2. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 3. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 4. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 5. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 6. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 7. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 8. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 9. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 10. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 11. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 12. úkol, paralelka 102 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 102
        • 1. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 2. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 3. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 4. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 5. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 6. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 7. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 8. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 9. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 10. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 11. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 12. úkol, paralelka 105 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 105
        • 1. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 2. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 3. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 4. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 5. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 6. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 7. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 8. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 9. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 10. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 11. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107
        • 12. úkol, paralelka 107 Assignment
         Restricted Not available unless: You belong to Cvičební paralelka 107